Polityka plików „cookies” serwisu KiedyPrzyjedzie.pl

Informujemy, iż w serwisie kiedyprzyjedzie.pl przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.kiedyprzyjedzie.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron serwisu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika oraz umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Ponadto dzięki plikom cookies możliwa jest analiza zachowań użytkowników Serwisu.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, ale nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisu.

Do czego nie używamy plików „cookies”?

Mechanizm plików „cookies” nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki „cookies” stosowane w Serwisie kiedyprzyjedzie.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Z jakich rodzajów plików „cookies” korzystamy?

W serwisie kiedyprzyjedzie.pl wykorzystujemy dwa rodzaje plików „cookies”:

Jak zarządzać ustawieniami związanymi z plikami „cookies”?

Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania Serwisu.