POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Aplikacje „kiedyPrzyjedzie” są własnością Operibus Sp. z o.o., z siedzibą w Jaworznie, pod adresem ul. Żukowa 6a, 43-607 Jaworzno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000559746, NIP: 6322013075, Regon: 36184109, zwanej dalej „Wydawcą”.
  2. Wydawca aplikacji „kiedyPrzyjedzie” zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkowników i przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych i prywatności użytkowników.
  3. Wydawca oświadcza, iż podczas korzystania z aplikacji „kiedyPrzyjedzie” nie są gromadzone żadne dane osobowe ani inne dane pozwalające na zidentyfikowanie użytkownika ani w aplikacji, ani po stronie serwerów, z którymi aplikacja się komunikuje.
  4. Wydawca zastrzega sobie prawo do anonimowego zbierania statystyk używalności oraz działań użytkownika wewnątrz aplikacji „kiedyPrzyjedzie”.
  5. Usługi oparte na lokalizacji wykorzystują funkcjonalność telefonów pozwalających na ustalenie położenia z wykorzystaniem sposobów pozycjonowania w ramach sieci satelitarnej, komórkowej, Wi-Fi bądź innej. Pozyskane dane o lokalizacji są wykorzystywane celem zaprezentowania użytkownikowi informacji dopasowanych do kontekstu lokalizacji (informacje na temat położenia użytkownika względem przystanków komunikacji miejskiej, centrowanie map, reklamy odpowiednie dla miejsca przebywania użytkownika, itp.) oraz mogą być wykorzystywane w użytkowanych systemach analitycznych w celach statystycznych. Wydawca nie używa tych informacji, by zidentyfikować użytkownika imiennie bez jego zgody. Wydawca nie zapamiętuje położenia ani nie śledzi użytkownika w czasie korzystania z aplikacji. Dane o położeniu pobierane są tylko wówczas, gdy wymaga tego skorzystanie z powiązanej z nimi funkcjonalności.
  6. Aplikacje „kiedyPrzyjedzie” mogą zawierać odnośniki do stron internetowych i usług innych firm, które posiadają własną politykę ochrony prywatności. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności w związku z usługami osób trzecich i dlatego zaleca się zapoznanie się z polityką ochrony prywatności związaną z takimi usługami.